Javascript Etkin Değil!

Ön Bilgi Al


img

Arapça Kursu

Arap yarımadasından Kuzey ve Orta Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada konuşulan Arapça, tüm dünyada en çok konuşulan 5.dil olarak bilinmektedir. Kuran’ın yazıldığı dil olmakla birlikte, geniş ve köklü bir tarihe sahiptir. Ayrıca, günümüzde kariyer olanaklarından yararlanmak için de öğrenilmesi gereken bir dildir. Akademik Dil Kursu tarafından verilen Arapça kursundan yararlanarak bu dile hâkim olabilir, eğitim ve kariyer olanaklarından faydalanabilirsiniz.

Neden Arapça Kursu Almalısınız?

2016 yılı rakamları, Arapça’nın 420 milyona yakın insan tarafından konuşulduğunu göstermektedir. Arapça, Arap birliğinin 22 ülkesi ile birlikte, Türkiye ve İran’ın bazı bölgelerinde, Fransa’da ve İspanya’nın güneyinde konuşulan bir dildir. Ayrıca son on yıldaki göçler sayesinde İngiltere, ABD, Kanada gibi ülkelerde de en çok konuşulan dillerden biri hâline gelmiştir. Bu verileri göz önünde bulundurarak, Arapça’nın hem eğitim hem de kariyer bakımından önemli bir dil olduğunu belirtmek gerekir.

Türkiye, son yıllarda Arap ülkeleriyle ciddi bir işbirliği içindedir. Türk firmaları, körfez ülkelerinde ve Arapça konuşan diğer ülkelerde faaliyet göstermektedir. Ayrıca Arapların da Türkiye’de gayrımenkul satın aldığı, şirket kurduğu ve ekonomik faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Arapça bilmek, kariyerinizde ciddi olanaklar sağlamanıza yardımcı olacaktır. Bugün Türkiye’nin birçok yerinde faaliyet gösteren firmalar, Arapça bilen eleman aramaktadır.

Arapça, akademik alanda da başarı sağlayacak bir dildir. Harf Devrimi’nden önceki dönemde, Türkçe’nin Arap harfleriyle yazıldığı bir alfabe kullanılmıştır. Tarih, edebiyat gibi bölümlerde eğitim gören kişilerin Arapça bilmeleri, alandaki hâkimiyetlerini arttıracak ve akademik anlamda ciddi bir başarı getirecektir. Arap diline hâkim olarak, eski yazıtları kolaylıkla okuyabilir, Osmanlı döneminde yazılmış edebi eserleri büyük bir keyifle inceleyebilirsiniz.

Arapça Kursuna Gitmeden Arapça Öğrenmek Mümkün Mü?

Arapça, Türkçe’nin aksine çekimli bir dildir. Kelimeler, kelime köküne gelen eklerle değil, sessiz harfler korunarak yapılan harf değişimleriyle türetilir. Her ne kadar Türkçe’de Arapça’dan geçmiş binlerce kelime bulunsa da, anadili Türkçe olan birinin Arapça’yı kendi çabalarıyla öğrenmesi zor olacaktır. Arapça, sistematiği ve mantığı kavrandığında öğrenmesi zor bir dil değildir ancak bu dilin kurallarına hâkim olmak için iyi bir Arapça kursu tarafından verilen eğitimden faydalanmak gerekir.

Belirtildiği gibi, Arapça bugün konuşulan en köklü diller arasındadır. Yüzlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu için zengin bir dildir. Ayrıca, uzunca bir süre bilim, sanat ve edebiyat dili olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla, gelişmiş kurallara ve kaidelere sahiptir. Bununla birlikte, geniş bir coğrafyada konuşulduğu için birçok dilden etkilenmiş ve birçok lisanı etkilemiştir. Genellikle zannedilenin aksine Arap harflerine hâkim olmak bu dili bilmek için yeterli değildir. Arapça, farklı ve kendine özgü bir gramer yapısına sahiptir. Tüm bu sonuçlara bakarak, Arapça öğrenmenin nitelikli bir eğitim olmadan mümkün olmayacağını söylemek gerekir.

Neden Akademik Batı Dilleri’ni Tercih Etmelisiniz?

Arapçayı yalnızca ezbere ve basit anlatıma dayalı derslerle değil, bu dilin gramer yapısını, kurallarını, geliştiği kültürü ve zenginliğini kapsayan, yaratıcı yöntemlerle öğretiyoruz. Kurumumuzda Arapça branşında kendini geliştirmiş, bu dilde üretilen edebi ve teknik literatüre hâkim eğitmenler görev almaktadır. Akademik Batı Dilleri’nin Arapça kurslarından yararlanarak, Arapça’yı anadil seviyesinde öğrenebilirsiniz.

Kurslarımızda Arapçayı okuma, dinleme, yazma, diyalog kurma gibi modüllerle öğretiyoruz. Verdiğimiz eğitimle Arapça üzerinde kısa sürede hâkimiyet sağlayabilir, eğitimleri sürdürerek bu dili anadiliniz gibi öğrenebilir ve akıcı bir biçimde konuşarak anlamaya başlayabilirsiniz. Kariyeriniz ve eğitiminiz için Arapça öğrenmek istiyorsanız, bu işi profesyonellikle yapan ve kendini sürekli geliştiren eğitmenlerimize güvenebilirsiniz.