fbpx

ÖN KAYIT BİLGİ FORMU

TÖMER Kursu

Hemen Bilgi Al
Toplam: 671 Öğrenci
Kurs Süresi: Her Kur 100 Saat
Kurs Tipi: Yüz yüze Eğitim
Seviye: Başlangıç

Eğitim Bilgi Formu

TÖMER Kursu Ankara

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE NEDİR?

Türkçe eski ve köklü bir geçmişe sahiptir. Bugün iki yüz yirmi milyondan fazla kişi Türkçe konuşmaktadır. Aynı zamanda dünyada en çok konuşulan diller arasında yer almaktadır. Türkiye’nin Avrupa Konseyine üye olması, Türkçenin Avrupa’da yaşayan dil hareketliliği içerisinde yer almasını sağlamıştır.  Türkiye’nin Orta Asya, Kafkaslar ve diğer bölgelerdeki tarihi ve konumu dikkate alındığında Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi adeta kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir.

Hızla küreselleşen dünyada ülkeler arası yakın etkileşimin tabii sonucu olan yabancı dil öğretimi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi işte bu noktada hız kazanmıştır. Yabancı bir öğrencinin “Türkçe” eğitimi alarak ana dilinin dışında öğrendiği bu Türkçe Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi anlamına gelmektedir.

TÜRKÇE NASIL ÖĞRENİLİR?

Yabancı bir dili öğrenmenin en etkili ve kolay yolu o dilin kültürünü öğrenmek ve anlamaya çalışmaktır. Bu aynı zamanda öğrenilmek istenen dile ait toplum gibi düşünebilmeyi sağlamaktır. Çünkü dil öğrenmek kültürü öğrenmektir bu aynı zamanda o milletin her şeyini (tarihini, coğrafyasını, yaşantısını, değerlerini, yemeklerini, yemek yeme şeklini…) öğrenmektir.

Yabancı bir öğrencinin Türkçe öğrenmeye başlamasıyla artık Türk kültürünü de öğrenmeye başlaması anlamına gelmektedir. Bu yüzden bireyi gramer yapısına boğmadan kültürümüzün incelikleriyle dili en kolay ve akıcı şekilde öğrenmesini sağlamak gerekir.

Bireyin Türkçe seviyesini gramer(dil bilgisi), okuma, yazma, konuşma, dinleme ve anlama gibi yetileri Ücretsiz Seviye Belirleme Testi ile değerlendirilip ölçüldükten sonra kişiye özel ve/veya gruba özel planlamalar ile Türkçeyi benimseyerek, özümseyerek öğrenmesi ile Türkçe öğretimi gerçekleştirilmektedir.

HIZLI TÜRKÇE ÖĞRENMEK

Dil öğrenmek uzun zaman istemektedir. Kısa zamanda bir dili öğrenebilmek ve benimseyebilmek zor bir süreçtir. Bunu en hızlı, en kaliteli, en nitelikte kısa zamanda öğrenmek yoğun bir program istemektedir. Türkçe öğrenmek isteyen ve zamanı az olan kişiye özgü programlarla kısa, hızlı ve akıcı öğrenme geçekleştirilir.

KİMLER TÜRKÇE ÖĞRENMEK İSTİYOR?

Genellikle Türkiye’de yaşamak, çalışmak ve eğitim görmek(ilkokul, lise, lisans, yüksek lisans, doktora vb.) isteyen kişiler ya da göçmenler ağırlıklı olarak Türkçe öğrenmek istemektedir.

TÖMER ONAYLI TÜRKÇE SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK

Türkçe öğrendikten sonra milli eğitim onaylı sertifikasına sahip olunmaktadır. Ancak üniversite gibi eğitim kurumlarında TÖMER geçerliliği olan sertifika şart olarak konulmuştur. Akademik Yabancı Dil Kursları olarak Gazi Üniversitesi TÖMER(Türkçe Öğretim Merkezi) ve Hacı Bayram Üniversitesi DİLMER(Dil Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile yaptığımız protokol anlaşması ile sertifikamız TÖMER onaylı olarak verilmektedir.

TÖMER onaylı sertifikamız ile üniversitelerdeki hazırlık sınıflarını atlama şansını yakalayarak vaktiniz ve nakdiniz cebinizde kalmaktadır.

SERTİFİKAMIZ HANGİ ÜNİVERSİTELERDE GEÇERLİ?

Milli Eğitim, Gazi TÖMER ve Hacı Bayram Veli DİLMER onaylı sertifikamız Türkiye’deki tüm üniversitelerde geçerliliğe sahiptir.

GENEL TÜRKÇE EĞİTİMİ?

A1.1/A1.2= BEGINNER/ELEMENTARY

A2.1/A2.2= PREP-INTERMEDIATE

B1.1/B1.2= INTERMEDIATE

B2.1/B2.2= UPPER- INTERMEDIATE

C1= ADVANCED-BASIC

C2= ADVANCED-PROF

A1-A2-B1-B2-C1 seviyeleri üzerinden eğitim verilmektedir. Genel Türkçe eğitimi aktüel/güncel konular, gramer(dil bilgisi), konuşma, dinleme, okuma, yazma gibi temel dil becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programıdır.

AKADEMİK TÜRKÇE EĞİTİMİ?

Akademik Türkçe eğitimi üniversite, yüksek lisans, doktora eğitimi için Türkiye’de bulunan öğrencilerin akademik kariyer hedeflerine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Deneme, makale vb. türleri üzerinden akademik kelime bilgisi, anlama, dinleme, konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik planlamalar dâhilindedir.

MESLEKİ TÜRKÇE EĞİTİMİ?

Mesleki Türkçe eğitimi kariyerinize yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Mesleğinize yönelik kelime, konuşma, yazma gibi kazanımları elde etmenizi sağlamaktadır.

İŞ TÜRKÇESİ EĞİTİMİ?

İş Türkçesi eğitimi çalışma alanlarınıza yönelik programlamaları kapsamaktadır. İş alanınızda ihtiyacınız olan, eksik hissettiğiniz durumları (konuşma-yazma-okuma-dinleme) geliştirmeye yönelik eğitimdir.

Hangi seviyede olduğunuz bu noktada çok önemlidir. Çünkü her seviyenin devam etme süresi farklıdır. Ancak minimum her seviye 1(bir) aylık bir süreci kapsamaktadır.
Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim ve Gazi TÖMER kitaplarını kullanmaktayız. Gazi Üniversitesi TÖMER alt yapısıyla eğitimler verilmektedir.
Elbette Akademik Batı Dilleri “Milli Eğitim” onaylı ve “Gazi Üniversitesi TÖMER” onaylı sertifikalar vermekteyiz.
Gazi Üniversitesi TÖMER ve Milli Eğitim onaylı sertifikamız Türkiye’deki tüm üniversiteler de geçerliliğe sahiptir. Yalnızca Ankara Üniversitesi için yeniden sınav girmeniz gerekebilir.

Bu eğitim için bir duyuru yoktur.

+8 Ay Speaking Club

WhatsApp Sorularınızı Sorun