Javascript Etkin Değil!

Ön Bilgi Al


img

Hazırlık Plus

Temel İngilizce eğitiminin seviyelerinden biri olan hazırlık plus, ilk aşamadan sonraki modül olarak belirlenmiştir. Temelde hazırlıkl eğitiminin devamı olarak kabul edilebilir. Hazırlık eğitimini tamamlayan kursiyerlerimiz ve seviye tespit sınavında hazırlık aşamasını geçen katılımcılarımız, hazırlık plus eğitimine alınmaktadır. Akademik Batı Dilleri hazırlık plus kursu sayesinde, temel İngilizce eğitimini profesyonel bir süreçle tamamlayabilirsiniz.

Hazırlık Plus Nedir?

Eğitimin her aşamasında, gramerin daha gelişmiş ve karmaşık bir modülü gösterilmektedir. Aynı durum tense olarak bilinen fiil çekimleri için de geçerlidir. Hazırlık Plus aşaması, reading parçalarında yer alan basit soruları yapabilen ancak karmaşık gramer ve tense yapılarında eksikleri olan, kompleks soruları çözemeyen kursiyerler içindir. Bu aşamada, ağırlıklı olarak reading, listening ve speaking üzerinde durulmaktadır.

Hazırlık Plus Eğitimi Hangi Modüllerden Oluşur?

Belirtildiği gibi, hazırlık plus eğitiminin temel amacı, kişiyi komplike soruları çözebilecek ve gramerin girift kısımlarını anlayabilecek seviyeye getirmektir. Basit cümleler ve gündelik dil üzerindeki yetkinlikten akademik seviyeye geçiş aşaması olarak da kabul edilebilir. Hazırlık aşamasındaki modüller burada da geçerli olmakla birlikte, listening, reading ve speaking modüllerinin üzerinde durulmaktadır.

  • Listening: Karmaşık cümleleri anlayabilmek için öncelikle aşinalığın gelişmesi gerekir. Listening modülü bu yüzden önemlidir. Hazırlık plus aşamasında, üst seviyedeki listening parçaları incelenerek, dinlenileni anlama üzerine çalışmalar yapılır.
  • Reading: Cümle kurulumunu detaylı bir biçimde görmek ve gramerin girift yapısını anlayabilmek için sık okuma pratiklerinin yapılması gerekir. Reading modülü tam olarak bunu amaçlar. Hazırlık plus eğitiminde yer alan reading pratikleri, üst düzey okuma parçalarının incelenmesi üzerine kurulmuştur.
  • Speaking: Öğrenilenleri hayata geçirmenin ve kalıcı hâle getirmenin yolu, sürekli konuşma pratiklerinden geçer. Speaking modülü bu pratiklerin sağlanmasını amaçlamaktadır. Hazırlık plus aşamasında, cümle yapısının öğrenimi speaking eğitimleriyle pratiğe dönüştürülmekte ve kalıcı hâle getirilmektedir.

Akademik Batı Dilleri Hazırlık Plus Eğitimi

Temel İngilizce eğitiminin hazırlık aşamasına hâkim olan kursiyerlerimizi, hazırlık plus eğitimiyle profesyonel seviyeye ulaştırıyoruz. Hazırlık plus, temel eğitimden sonra, akademik seviyeye geçişin ilk adımı olarak kabul edilebilir. Bu eğitim sayesinde, İngilizcenin komplike gramer yapısını, cümle kurulum ve kelime üretim kurallarını kavrayabilir, İngilizceyi gelişmiş bir seviyede anlamaya ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Hazırlık Plus Modülleri

Listening, Reading ve Speaking modüllerinde, güvenilir kaynaklar ve materyaller kullanıyoruz. Okuma ve dinleme parçalarını, eğitime uygun, İngilizcenin girift yapısının anlaşılmasını sağlayacak metinlerden ve ses kliplerinden seçmekteyiz. Hazırlık plus kurslarında yapacağınız pratiklerle, İngilizceyi anadiliniz hâline getirmek için ilk adımları atabilirsiniz.

Seviye Tespit Sınavı

Kursiyer kabulünden önce, İngilizce seviyesini tespit etmek için sınav uyguluyoruz. Hazırlık aşamasına hâlihazırda aşinaysanız, seviye tespit sınavından sonra doğrudan Hazırlık plus eğitimine başlayabilirsiniz. Bununla birlikte, hazırlık eğitimini tamamlayan bütün kursiyerlerimiz, eğitimlerine hazırlık plus modülleriyle devam etmektedir.

Neden Akademik Batı Dilleri?

Muadillerimizden farklı olarak, dil eğitiminde akademik kullanıma odaklanıyoruz. Başlangıç seviyesinden advanced modüllerine kadar bütün süreçlerde, akademik kullanım odaklı bir eğitim sağlıyor, müfredatımızı, kullanılan doküman, materyal ve kaynakları bu amaca göre belirliyoruz. Akademik Batı Dilleri tarafından verilen kurslara başvurarak, YÖKDİL, YDS, TOEFL, IELTS gibi sınavlarda başarı elde edebilir ve sizi akademik kariyerinizde başarıya ulaştıracak seviyede İngilizce öğrenebilirsiniz.

Kursumuza kayıt olarak hazırlık plus aşamasında detaylı bir eğitim alabilir, dil bilginizi sağlam temeller üzerine inşa edebilirsiniz. Akademik Batı Dilleri ailesi olarak, size yabancı bir dil değil, yeni bir anadil öğretiyoruz. İngilizceyi native speaker seviyesinde öğrenmek ve akademik İngilizceye hakim olmak için kurslarımıza kayıt olabilirsiniz.