Javascript Etkin Değil!

Ön Bilgi Al


img

Hazırlık Kursu

İngilizceyi profesyonel olarak öğrenmek için belli aşamalardan geçmek gerekir. Hazırlık, ilk ve en temel aşamadır. Dilin yüksek düzeyde öğrenilebilmesi, akademik okuma ve yazma kabiliyetinin gelişebilmesi için hazırlık seviyesinde eğitime önem verilmesi gerekir. Akademik Batı Dilleri tarafından verilen hazırlık kursuna başvurarak, yeni anadilinizin temellerini profesyonel bir eğitimle atabilirsiniz.

Hazırlık Kursu Nedir?

Hazırlık kursu, Temel İngilizce eğitiminin ilk aşamasıdır. Bu aşamada, reading, listening ve writing becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Nihayetinde, sonraki süreçte öğrenilen her şey hazırlık eğitiminin üzerine inşa edilecektir. Dolayısıyla, İngilizceyi tam anlamıyla öğrenebilmek için temel sistematiği iyi kavramak gerekir. Hazırlık kursu tam olarak bunun için gereklidir.

Her dil gibi İngilizcenin de belli bir cümle yapısı, kelime türleri, kelime üretme yöntemleri vardır. Tüm bunlar gramer çatısı altında toplanır. Hazırlık kursunun temel amacı, İngilizce gramerinin öğrenlimesini sağlamaktır. İngilizce cümle kurulum kurallarını, kelime ve ses özelliklerini öğrenerek profesyonel bir dil bilgisine sahip olma yolunda, iyi bir adım atabilirsiniz. Aynı şekilde tense olarak bilinen fiil çekimleri de hazırlık kursunda öğretilmektedir.

Bir dile tam anlamıyla hâkim olabilmek için konuşma, dinleme ve yazma becerilerine sahip olmak gerekir. Bu da düzenli pratiklerle mümkündür. Hazırlık kursunda bu üç beceriyi edinme ve geliştirmeye yönelik programlar uygulanmaktadır.

  • Reading: Okuma becerisinin edinilmesini ve geliştirilmesini amaçlayan bu bölümde, günlük konuşma dilinde kullanılan kalıplar, edat, zarf, fiil gibi ögelerin cümlelerdeki kullanımı ve cümlelerin bu ögelerle oluşturulması öğretilir. Cümle kurulumunda sık kullanılan kalıplar da reading kısmında gösterilmektedir.
  • Writing: İçeriği reading ile benzer olan bu modülde, temel amaç yazma becerisinin kazanılmasıdır. Cümle kurulumu ve kelime üretimi, pratiklerle öğretilir ve kişinin düşüncelerini İngilizce olarak ifade edebilecek seviyeye gelmesi amaçlanır.
  • Listening: İngilizcenin telaffuz özellikleri bu modülde öğrenilir. Modülün temel amacı, dinlenileni anlama ve yorumlama becerisinin kazandırılmasıdır.
  • Speaking: Bu modülün amacı, İngilizceyi doğru telaffuzla ve doğru sistematikle konuşma becerisinin kazandırılmasıdır.

Hazırlık Eğitiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Hazırlık, dil eğitiminin ilk aşaması olduğu için, oldukça titiz bir süreç gerektirir. Gramer kurallarının detaylı bir şekilde öğrenilmesi, pratiklerin doğru ve düzenli bir biçimde yapılması son derece önemlidir. Dolayısıyla, İngilizce hazırlık seviyesi için yetkin eğitmenler tarafından verilen bir hazırlık kursuna gitmek faydalı olacaktır. Akademik Batı Dilleri hazırlık kursu sayesinde, yabancı diliniz için sağlam bir temel edinebilirsiniz.

Neden Akademik Batı Dilleri?

Akademik Batı Dilleri Yabancı Dil Kursları olarak, akademik kullanım odaklı bir eğitim vermekteyiz. İngilizceyi başlangıç seviyesinden profesyonel düzeye kadar, nitelikli ve bilimsel yöntemlere dayalı bir müfredatla öğretiyoruz. Kurslarımıza başvurarak, İngilizceyi anadil seviyesinde öğrenebilir ve bu dili akademik düzeyde öğrenebilirsiniz.

Hazırlık Seviyesinde Profesyonel Eğitim

Yeni öğrenilen bir dile atılan ilk adımların ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu yüzden, hazırlık seviyesinde profesyonel ve kapsamlı bir eğitim veriyoruz. İngilizcenin gramerini detaylı bir biçimde öğrenmek, konuşma, dinleme, okuma ve yazma pratikleriyle bu dil üzerindeki yetkinliğinizi arttırmak ve İngilizceyi doğal diliniz hâline getirmek için Akademik Batı Dilleri Yabancı Dil Kursları tarafından verilen hazırlık kursuna başvurabilirsiniz.

İngilizceyi Anadiliniz Hâline Getiriyoruz!

Akademik Batı Dilleri Yabancı Dil Kursları olarak, İngilizceyi anadil seviyesinde öğrenmenizi sağlıyoruz. Bu yüzden, alanında yetkin, profesyonel bir eğitmen kadrosuyla, akılda kalıcı ve yaratıcı metotlarla eğitim veriyoruz. İngilizceyi akademik kullanıma hâkim olacak biçimde öğrenmek için, hazırlık kursuna kayıt olabilirsiniz. Kurslarımız sayesinde İngilizceyi kısa sürede öğreneceğinizden emin olabilirsiniz.