Javascript Etkin Değil!

Intermediate (Orta) Seviyesi

Ön Bilgi Al


img

Intermediate (Orta) Seviyesi

Intermediate, İngilizcenin orta seviyesi olarak kabul edilir. Pre-Intermediate seviyesinin üstü olan bu aşamada konuşma ve anlama kabiliyeti önceki seviyelerden daha fazladır. Intermediate seviyesindeki birinin İngilizce hâkimiyetini geliştirebilmesi için, gramer çalışması, konuşma, dinleme, yazma gibi konularda pratik yapması gerekir. Akademik Batı Dilleri Yabancı Dil Kursları tarafından verilen nitelikli eğitimlerle, Intermediate kurunu kısa sürede öğrenebilir ve İngilizce bilginizi profesyonel seviyeye getirebilirsiniz.

Intermediate Nedir?

İngilizcenin orta aşaması Pre-Intermediate, Intermediate ve Upper-Intermediate olmak üzere üç seviyeden oluşur. Intermediate, profesyonel hâkimiyetten iki önceki seviyedir. Intermediate aşamasında olan kişilerin dinleme ve anlama yeteneği Pre-Intermediate seviyesindeki gibi yüksektir. Ancak konuşma, yazma ve cümle üretme söz konusu olduğunda, Intermediate aşamasında olanların alt kurlardan daha iyi bir durumda olduğunu söylemek gerekir.

Intermediate seviyesindeki birinin, İngilizcenin temel kavramlarını, yapısını anlamış olduğu kabul edilir. Bu kurda eğitim alan kişinin, akademik İngilizce için hazırlanması ve profesyonel kalıplara aşinalık kazanması gerekecektir. Gramer çalışması, Intermediate kurunda büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca konuşma, dinleme, yazma, okuma eğitimleri ve pratikleri de bir üst seviyeye geçmek için gereklidir. İyi bir eğitimle, Intermediate seviyesine tamamen hâkim olabilir ve İngilizce bilginizi profesyonel bir düzeye taşıyabilirsiniz.

Akademik Batı Dilleri Intermediate (Orta) Seviyesi Eğitimi

Kurumumuz tarafından düzenlenen seviye tespit sınavında Pre-Intermediate seviyesinin üzerinde olduğu tespit edilen katılımcılarımız ve Pre-Intermediate kurslarını tamamlamış olan kursiyerlerimiz, eğitime Intermediate kurlarıyla başlamaktadır. Bu süreçte, Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilen dersler sayesinde orta seviyenin kısa sürede öğrenilmesini ve profesyonel seviyeye geçişin sağlanmasını amaçlamaktayız. Pre-Intermediate kurslarını tamamladıysanız veya İngilizce bilginiz bu seviyedeyse, İngilizcenizi ilerletmek, akademik metinleri okuyacak ve bu alanda üretim yapacak hâle getirmek için Akademik Batı Dilleri tarafından verilen Intermediate kurslarına başvurabilirsiniz.

Akademik Batı Dilleri Intermediate Kurlarında Kullanılan Dokümanlar

Intermediate seviyesindeki İngilizce eğitiminde, güvenilir kaynaklar kullanmaktayız. Kurumumuzun eğitmenleri ve araştırmacıları tarafından hazırlanan doküman ve kitaplarla birlikte, dünya çapında kabul edilen saygın kuruluşların kaynaklarına da eğitimlerimizde yer vermekteyiz. Akademik Batı Dilleri Yabancı Dil Kursları tarafından verilen eğitimlerde, İngilizce öğrenimindeki geçerliliiği dünya çapında kabul edilmiş, güvenilir ve sürekli güncellenen kaynaklardan faydalanabilirsiniz.

 

Akademik Batı Dilleri Intermediate Seviyesi Eğitimi Size Ne Katar?

Bu seviyeyi tamamladıktan sonra;

  • Dinlediklerinizi büyük bir kolaylıkla anlayabilir,
  • Kompleks cümleleri okuyup üretmeye başlayabilir,
  • İngilizce gramerinin komplike kısımlarını anlayabilir,
  • Kendinizi sözlü ve yazılı olarak ifade edebilirsiniz.

Intermediate seviyesini tamamlayan kişiler, İngilizceyi native speakerlar ile kolaylıkla iletişime geçebilecek seviyede bilmektedir. Bu eğitimi tamamladıktan sonra, İngilizce dilinde yazılmış metinleri kolaylıkla okuyabilir, haber programlarını ve filmleri zorlanmadan izleyebilirsiniz. Ayrıca, profesyonel İngilizcenin temellerini Intermediate eğitiminde atabilir ve etkili bir çalışmayla akademik İngilizceyi kısa sürede öğrenebilirsiniz.

Akademik Batı Dilleri Intermediate Kur İçeriği

Intermediate seviyesindeki ders içeriği temel olarak gramer bilgisinden, vocabulary çalışmalarından, speaking, listening, writing ve reading egzersizlerinden oluşmaktadır.

  • Grammar: İngilizceyi daha iyi öğrenebilmek ve pratiklerinizi sağlam bir temele dayandırabilmek için grameri öğrenmeniz gerekir. Intermediate seviyesindeki gramer çalışmalarında, İngilizce gramerinin kompleks kısımlarına aşinalık kazandırılmaktadır.
  • Reading: Okuma alıştırmaları bu seviyede bir üst düzeye taşınarak, karmaşık ve uzun cümlelerin okunması sağlanır. Ayrıca, bu aşamayı tamamlayan kişiler bazı makaleleri okumaya başlayabilirler.
  • Speaking: Konuşma yeteneği, Intermediate seviyesini önceki aşamalardan ayıran temel ögelerden biridir. Intermediate seviyesinde, düzenli konuşma pratikleriyle kursiyerlerin kendilerini sözlü olarak, basit seviyenin üzerinde ifade etmeleri sağlanır.
  • Listening: Dinleme alıştırmaları bu kurda bir üst seviyeye taşınır. Intermediate seviyesini tamamlayan kursiyerler, haber programlarını kolaylıkla anlayabilecek düzeye gelmektedirler.
  • Writing: Cümle üretme becerisinin geliştirilmesi, Intermediate seviyesinin temel amaçları arasındadır. Bu seviyedeki kursiyerler, kompleks gramerdeki hakimiyetlerini yazma alıştırmalarıyla pratiğe dökebilirler.