Javascript Etkin Değil!

Pre-Intermediate (Ön orta) Seviyesi

Ön Bilgi Al


img

 

Pre-Intermediate (Ön Orta) Seviyesi

Pre-Intermediate, başlangıç seviyesinden sonraki aşamadır. Temel kalıpları öğrenen ancak kompleks cümleleri anlayamayan kişiler bu seviyede yer alır. Pre-Intermediate seviyesi, İngilizce öğretimindeki kritik aşamalardan biridir. Nitekim bu seviyede yanlış pratiklerin uygulanması, İngilizcenin hatalı bir biçimde öğrenimine sebep olacaktır. Söz konusu durum, bilhassa akademik kullanım için büyük bir risk taşır. Pre-Intermediate seviyesinde nitelikli bir eğitim almak için Akademik Batı Dilleri Yabancı Dil Kursları tarafından verilen kurslardan yararlanabilirsiniz.

Pre-Intermediate Nedir?

Elementary eğitimin tamamlamış olan veya  İngilizce bilgisi bu seviyenin üzerinde olan kişiler Pre-Intermediate aşamasındadır. Bu aşamadaki kişilerin, dinlediklerini çoğu zaman –tane tane konuşulması şartıyla- anladıkları ve kompleks olmayan metinleri okuyabildikleri bilinmektedir. Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse, İngilizcenin gündelik kullanımına hâkim olan kişiler Pre-Intermediate aşamasındadır.

Bu seviyede, elementary aşamasında kazanılmış olan becerilerin geliştirilmesi amaçlanır. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma pratikleri, kompleks hâle getirilir ve yeni beceriler kazandırılır. Ön orta seviyesine hâkim olan kişiler, İngilizceyi kolaylıkla anlayabilecek hâle gelebilir, görüşlerini basitçe gerekçelendirerek açıklayabilecek seviyeye erişebilirler. İngilizcenin profesyonel olarak öğrenilmesi için bu aşamaya önem vermek gerekir.

Akademik Batı Dilleri Pre-Intermediate Kurları

Elementary kurunu tamamlayan veya seviye tespit sınavında başlangıç seviyesinin üzerinde İngilizce bilgisine sahip olduğu tespit edilen kursiyerlerimiz, Pre-Intermediate kurundan başlamaktadır. Pre-Intermediate kurlarında gramer, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmalarıyla, İngilizcenin orta seviyeye getirilmesi ve profesyonel hâkimiyetin temellerinin atılması amaçlanır. Akademik Batı Dilleri tarafından verilen eğitimden yararlanılarak, Pre-Intermediate kurunu profesyonel bir eğitimle alabilirsiniz.

Akademik Batı Dilleri Pre-Intermediate Kur İçeriği

Pre-Intermediate kurlarında, temel olarak konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Elementary kurlarında temel seviyede öğrenilen bu beceriler, Pre-Intermediate eğitiminde geliştirilerek, profesyonel bir kullanımın temelleri atılır. Sürekli pratiklerle kuru kısa sürede atlatabilir, İngilizcenin alt-orta seviyesine hâkim olabilirsiniz.

  • Listening: Bu modül, dinlenileni anlama ve yorumlama becerisinin geliştirilmesini amaçlar. Elementary seviyesine göre daha kompleks diyalogların olduğu ses klipleri kullanılır. Telaffuzun öğrenilmesi de listening modülünün amaçları arasında yer almaktadır.
  • Writing: Cümle oluşturma becerisinin geliştirilmesi için yazma alıştırmalarının yapılması gerekir. Writing modülünde, gramerin karmaşık kısımları gösterilerek, kursiyerlerin bu gramer kurallarına göre cümle üretmeleri ve eksik bırakılmış cümleleri tamamlamaları sağlanır. Writing modülü, akademik kullanım için hayati bir öneme sahiptir.
  • Reading: Bu modülde İngilizce dilinde yazılmış edebi eserlerden, makalelerden pasajlarla ve özel olarak üretilmiş metinlerle, okuma pratiklerinin yapılması ve okuma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Orta düzey metinler okunarak, gramer yapısının önemli kısımlarının öğrenilmesi, modülün temel amaçları arasındadır.
  • Speaking: Konuşma alıştırmaları, dili öğrenmek ve kullanımını geliştirmek için önemlidir. Pre-Intermediate kurunun speaking modülünde, İngilizcenin konuşma alıştırmalarıyla öğrenilmesi ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Akademik Batı Dilleri Pre-Intermediate Eğitimi Ne Kazandırır?

Elementary seviyesinde İngilizce bilgisine sahipseniz, Akademik Batı Dilleri Yabancı Dil Kursları tarafından verilen Pre-Intermediate kurlarından yararlanabilirsiniz. Bu aşamada eğitim görerek, orta düzey İngilizceyi kısa sürede öğrenebilir, düşüncelerinizi sözlü ve yazılı olarak, basit kalıpların üzerinde ifade edebilirsiniz.

Neden Akademik Batı Dilleri?

Ankara Kızılay’da hizmet veren Akademik Batı Dilleri Yabancı Dil Kursları, bugüne kadar birçok kişinin İngilizceyi sorunsuz bir biçimde, profesyonel düzeyde öğrenmesini sağlamıştır. Etkili ve bilimsel metotlar izleyerek, İngilizceyi sizin için bir yabancı dil olmaktan çıkarıyor, onu anadiliniz hâline getiriyoruz. İngilizceyi Pre-Intermediate seviyesinde öğrenmek, konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerinizi geliştirmek için, Akademik Batı Dilleri İngilizce kurslarındaki Pre-Intermediate kuruna kayıt yaptırabilirsiniz.