Akademik Dil Kursu

Online Kurslar   Kurslar   Seviye Tespit   Kampanyalar   Şubeler   
Kültür Mah, Mithatpaşa Cd. No:43/E Çankaya/Ankara   ||   +90 312 433 99 97   ||   +90 541 433 99 97

  Whatsapp'tan Ulaşın   

iletişim
İletişim Bilgilerinizi İletin, Hemen Sizinle İletişime Geçelim İster Misiniz?
Ad Soyad (*)
Telefon (*)
E-Posta (*)
KVKK Aydınlatma Metni
Anasayfa / KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Akademik Yabancı Dil Kursu/Akademik Batı Dilleri verilerinizin hukuka uygun olarak saklanması, paylaşılması ve korunması için gerekli özeni göstermektedir. Bilgileriniz 6698 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince işlenmektedir.

1.    Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda “veri sorumlusu” Akademik Yabancı Dil Kursu/Akademik Batı Dilleri şirketidir.

2.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Akademik Yabancı Dil Kursu/Akademik Batı Dilleri aşağıda yer alan;

- Kamu kurum ve kuruluşlarından ve ilgili paydaşlardan gelen bilgi ve diğer taleplerin zamanında karşılanabilmesi
- Kayıt, belge, sözleşmelerin uygun şekilde düzenlenmesi 
- Satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında
- Finans, muhasebe, faturalama ve tahsilat işlerinin takibi
- Bilgi işlem gereksinimleri, gerekli bilgilerin aktarılması için iletişime geçme
- Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek amacıyla şikayet ve talepleriniz için bilgilendirme amaçlı iletişime geçme
- Gerekli durumlarda hukuki işlemlerin icrası ve hukuki süreçlerin takibi
- Sipariş alma, ödeme, üçüncü kişilerle lojistik işbirliği sağlayarak ürün gönderme 
- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi

amaçları kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir.

3.  Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarabileceği

Kişisel verileriniz Madde 3’de belirtilen amaçlar dahilinde;

- Şirket ortaklarla, tedarikçilerle, hissedarlarına
- Hukuki sebeplerle ihtiyaç duyulan durumlarda ilgili yasa ve mevzuatların izin verdiği kişi ve kuruluşlarla
- Hizmet aşamasında işbirliği yaptığımız, hizmet aldığımız, kurum ve kuruluşlarla, gerçek veya tüzel kişilerle,
- Sipariş gönderimi amacıyla anlaştığımız kurumlarla, tesilmatı gerçekleştirecek kargo şirketleriyle,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4.  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz anlaşmalı internet siteleri üzerinden göndermiş olduğunuz başvuru ve iletişim formları, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi çeşitli kanallarda sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yasal mevzuata uygun olarak toplanmaktadır.

5.  Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanunun 11 inci Maddesinde Sayılan Hakları

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.